BŮH MLUVÍ

200 

SBÍRKU KÁZÁNÍ (Z LET 2006–2014) NA VŠECHNY NEDĚLE A SVÁTKY CÍRKEVNÍHO ROKU.

Skladem

Kategorie:

Popis

BŮH MLUVÍ
BIBLICKÁ KÁZÁNÍ NE NEDĚLE A SVÁTKY CÍRKEVNÍHO ROKU

 


SBÍRKU KÁZÁNÍ (Z LET 2006–2014) NA VŠECHNY NEDĚLE A SVÁTKY CÍRKEVNÍHO ROKU.

„Sbírky kázání,“ píše br. Kaleta na přebalu knihy, „nepatří mezi knižní bestsellery. ‚Kázání‘ nemá mezi lidmi příliš dobrou pověst. ‚Dostat kázání‘ znamená v lidové mluvě vyslechnout si na svou adresu výtky a kritiku. Na to nejsme příliš zvědaví. Proč tedy (další) sbírka biblických kázání? Je to proto, že navzdory všem výhradám a předsudkům má křesťanské kázání v naší postmoderní a postoptimistické době své místo. Jsem přesvědčen, že je důležité nepřestat mluvit o živém Bohu Kristu, nepřestat připomínat duchovní rozměr života a nepřestat ukazovat na Boží východiska z různých slepých uliček a životních labyrintů. Jedním ze způsobů, jak je možné mluvit o Bohu, je křesťanské kázání, které vyrůstá z kazatelovy zkušenosti, že ‚Bůh mluví‘.

Má cesta ke kazatelskému úkolu začala před léty osobní zkušeností: ‚Bůh mluví!‘. Jako kazatel Kristova evangelia jsem se učil zaslechnout Boží řeč v textu Písma svatého a Boží oslovení přibližovat a tlumočit účastníkům bohoslužeb. Všechna kázání obsažená v této knize vznikla díky tomu, že ‚Bůh mluví‘ a mluvit nepřestal. Mým velkým přáním je, aby čtenáři této knihy mohli sami na sobě zakusit něco z tohoto divu a daru Božího promluvení.“

 

Formát: B5, 212 stran
Rok vydání: 2015
Vydal: Bronislav Kaleta