Zjevení skonání tohoto věku

156 

Brzy opět skladem.

Matouš 24:3

Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“

 

Není skladem

Kategorie: ,

Popis

Zjevení skonání tohoto věku
Stanislav Štrunc

Matouš 24:3

Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“

Ve své mistrovské promluvě na Olivetské hoře Pán Ježíš varoval svět před přicházejícím časem “velkého
soužení.” Matouš 24:21 “Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké
už nikdy nebude.” Ti, co berou Bibli – Boží slovo vážně, si plně uvědomují to, že události “velkého soužení”
mají v Bibli v porovnání s jinými událostmi hodně prostoru. Věděli jste, že v Božím slově se o událostech
“velkého soužení” mluví více než o tisícileté říši – miléniu (panování Krista na Zemi)?? Bible dokonce o
“velkém soužení” mluví více než o pekle a o nebi!! Jediné, o čem se mluví v Bibli více než o velkém soužení,
je předmět spasení a zaslíbení Kristova druhého příchodu. Proroci zmiňují události budoucího velkého
soužení čtyřicetdevětkrát, zatímco Nový zákon o něm mluví na sedmnácti různých místech. Vše musí stát na
základě Božího slova.

Autor uvěřil v Ježíše Krista v Plzni v roce 1994. Po absolvování biblické školy se stal misionářem a zakladatelem sborů. Později vystudoval systematickou teologii a pomáhal vychovávat církevní vedoucí. Stanislav působil jako misionář a apoštolský vedoucí ve Velké Británii, USA, Asii, střední Evropě a na Balkáně. Skrze svůj youtubový kanál oslovuje tisíce lidí biblickým poselstvím. Od roku 2018 intenzivně vyučuje eschatologii a napsal knihu Zjevení skonání tohoto věku.

Stran: 47
Rok vydání 2023