Nejlépe střežené tajemství pekla

219 

Ježíš ale přikázal všem svým učedníkům: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ Biblicky viděno, úkol evangelizovat má každý z nás.

Jen 1 skladem

Kategorie:

Popis

Nejlépe střežené tajemství pekla
Ray Cpmfort

Nedávno si dvacet tisíc věřících mužů vyhradilo jeden den na to, aby se modlili za probuzení. Motivoval je hluboký zájem o duše lidí, a tak se vzdali svých každodenních potěšení a odepřeli si je pro evangelium. Mluvit s Bohem o lidech je ovšem často snazší, než mluvit s lidmi o Bohu. Co kdyby těchto dvacet tisíc mužů připojilo k modlitbám ještě praktické kroky? Co kdyby každý z nich zvolal „Bože, dej mi jen jednu duši ročně!“ Kdyby se každý z lidí, které by přivedli ke Kristu, modlil stejnou modlitbu, za pouhých dvanáct let by bylo spaseno 174 milionů duší! Většina křesťanů se takovouto modlitbu nemodlí. Úkol evangelizovat přehráváme na evangelisty. Ježíš ale přikázal všem svým učedníkům: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ Biblicky viděno, úkol evangelizovat má každý z nás.

Formát: B6,
128 stran
Vydal: Mise
Rok vydání: 2016