Uzdravení ducha sirotka

179 

Nezanechám vás jako sirotky, přijdu k vám. (Jan 14,18)

Skladem

Kategorie:

Popis

Uzdravení ducha sirotka
Leif Hetland

Nezanechám vás jako sirotky, přijdu k vám. (Jan 14,18)

Bůh nikdy nechtěl, abychom žili jako sirotci bez Otce nebo bez domova. Ještě před vznikem světa měl v plánu založit rodinu. Proto stvořil syna, Adama, a opatřil mu dokonalý domov s přáním, aby vládl v autoritě, kterou ho Bůh jako jeho Otec obdařil. Poté se však objevil nepřítel a začal krást, ničit a zabíjet všechno, co Otec stvořil. Bůh nás však prostřednictvím svého syna Ježíše obnovil. Přesto mnozí z nás dosud žijí jako sirotci, kteří se snaží dosáhnout svým úsilím dědictví a právo pobývat v Otcově domě. Ducha sirotka není možné vyhnat; lze ho pouze nahradit láskou, protože dokonalá láska zahání veškerý strach.

Všechno, co patří Otci, je naše! Celé stvoření toužebně vyhlíží zjevení Božích synů a dcer. Je načase začít být plně těmi, jimiž jsme byli stvořeni, aby se mohlo celé stvoření vrátit do Otcova domu.

Leif Hetland je dobře známý svou schopností probouzet v křesťanech touhu po misii. Je zakladatelem organizace Global Mission Awareness, jejímž cílem je vybudovat armádu křesťanů, kteří splní velké poslání a budou považovat poslední Boží přikázání za svou prvořadou prioritu. GMA v současnosti misijně působí ve 22 národech dosud nezasažených evangeliem. Ve své činnosti vychází z přesvědčení, že se blížíme k cíli toho největšího běhu lidských dějin. Vedle jiných tak šíří poselství, které se jako hořící pochodeň předává od jednoho člověka a národu k druhému už přes dva tisíce let. „Záleží nám na 55 000 lidech, kteří dnes zemřou, aniž kdy v životě slyšeli evangelium Ježíš Krista.“

„Mám za to, že většina problémů v životech křesťanů vychází z toho, že mají sirotčí mentalitu. V této knize naleznete popis dvou hlavních projevů ducha sirotka: vzpoury a prázdného náboženství bez skutečného vztahu. Leif Hetland nás zde povzbuzuje a krok za krokem vede do osobního a hlubokého vztahu s nebeským Otcem. Je čas, aby povstali zdraví a dospělí Boží synové a dcery s mocným a proměňujícím vlivem na tento padlý svět. Věřím, že kniha Uzdravení ducha sirotka bude jedním z nástrojů k naplnění této vize.“

– Tomáš Korčák, pastor Křesťanského společenství Juda, Mělník

Rok vydání :2014
ISBN 978-80-87239-26-1
Formát A5,136 stran
Vydal: Juda