Tři bitevní pole

179 

V této knize najdete odpovědi například na tyto otázky: Co to jsou myšlenkové pevnosti a jak je můžeme zbořit? Jak si udržet vřelou lásku? Jak nezaměnit dar rozlišování za tělesné souzení? Jak svrhnout žalobce bratří v církvi? Jak odhalit ducha Antikrista? Jak rozpoznat a přemoci ducha Jezábel? Jak žít vítězným životem v realitě Božího království?

Skladem

Kategorie:

Popis

Tři bitevní pole
Francis Frangip

Podrobný pohled na tři oblasti duchovního boje: mysl, církev a nebesa

Pokaždé, když se na zemi opravdově projeví Duch Božího království, dojde zcela jistě ke konfrontaci s pevnostmi pekla. Vítězící církev se zapojuje do boje všude tam, kde mají zlí duchové záchytný bod nebo pevnost. Pak brány pekel nepřemohou církev, kterou buduje Ježíš. Tato kniha prozkoumává tři arény duchovního boje, kterým dospívající křesťan bude čelit: mysl, církev a nebesa. Poskytuje základ pro vhled, porozumění a rozeznání podstaty tohoto boje a také klíče potřebné k vítězství.

Zde jsou některé citáty z této knihy:

Vítězství začíná s Ježíšovým jménem na rtech, ale nebude završeno, dokud nebude přirozenost Ježíše Krista ve vašich srdcích.

Existují satanské pevnosti nad zeměmi a společenstvími, existují pevnosti, které ovlivňují církve a jednotlivce. Kdekoli existuje pevnost, je to démonicky vyvolaný vzor myšlení. Konkrétně je to „dům vystavěný z myšlenek“, který se stal místem přebývání satanské aktivity. se
Roste vaše láska a stává se jemnější, jasnější, odvážnější a viditelnější? Nebo se stává stále náročnější, vypočítavější, méně zranitelnou a méně dostupnou? To je velmi důležitá věc, protože vaše křesťanství je právě tak skutečné, jak skutečná je vaše láska. Výrazný pokles ve vaší schopnosti milovat je znamením, že se ve vás vytváří pevnost chladné lásky.

Existuje boj, velmi starý boj, mezi Elijášovým duchem a duchem Jezábel. V této letité bitvě představuje Elijáš zájmy nebe: volání k pokání a návrat k Bohu, Jezábel na druhé straně představuje zvláštní mocnost, jejímž cílem je bránit pokoře a ničit skutky pokání.

V této knize najdete odpovědi například na tyto otázky: Co to jsou myšlenkové pevnosti a jak je můžeme zbořit? Jak si udržet vřelou lásku? Jak nezaměnit dar rozlišování za tělesné souzení? Jak svrhnout žalobce bratří v církvi? Jak odhalit ducha Antikrista? Jak rozpoznat a přemoci ducha Jezábel? Jak žít vítězným životem v realitě Božího království?

Doporučení:
„Téma duchovního boje je velmi důležité. Často se mu rozumí pouze zúženě jako modlitbám a svazování mocností a někteří křesťané v tom často překračují svůj Bohem daný mandát. Francis Frangipane vrací toto téma do praktického života a ukazuje, že duchovní boj začíná v naší mysli a vymezuje základní fronty duchovního konfliktu. Kéž nás kniha povzbudí k boji, který bude vítězný.“ – Lubomír Ondráček, vedoucí pastor Křesťanského společenství Praha

„Všechny knihy Francise Frangipana, které se mi dostaly do ruky, jsem přečetl s velkým zaujetím. Nicméně kniha „Tři bitevní pole“ všem ostatním vévodí. Těžko říci, zda je to tím, že je „lepší“ či „hlubší“ či zda by se dala označit jiným přívlastkem. Možná se nám jeví jako klíčová, protože tři bitevní pole, o kterých pojednává, velice dobře zná každý člověk, který se snaží upřímně následovat Pána Ježíše Krista. Je to kniha, která nám poskytuje hluboký a pravdivý vhled do situace člověka, a přitom je navýsost praktická. Jsem rád, že se dočkala druhého vydání. První bylo brzy beznadějně rozebráno a mnozí se po něm marně pídili ještě po mnoha letech.“ – Dan Drápal, teolog, překladatel a publicista

„Pán dává svému lidu výsadu, že se společně s ním může podílet na porážce Satana a jeho sil. Právě tak, jako vedl Jozue vedoucí v Izraeli k tomu, aby položili své nohy na hlavy svých nepřátel (Joz 10,24), ukazuje i nám Francis Frangipane na skutečnost, že „Bůh pokoje brzo srazí Satana pod vaše nohy“ (Ř 16,20). V této knize vynikajícím způsobem popisuje skutečnost, že vítězství „začíná se jménem Ježíše na našich rtech a je dovršeno zformováním jeho charakteru v našich srdcích.“ Klíčem k vytlačení nepřítele tedy je, že skrze Boží milost získáváme Kristův charakter. Na to nemá ďábel žádnou odpověď.

Francis Frangipane dále popisuje, jak Bůh v nás samotných pracuje s cílem pomoci nám zvítězit na všech těchto bitevních polích. Vhledy, které poskytuje, nám potom nesmírně pomohou reagovat na Ducha svatého, který nás uvádí „do Krista“. Vidíme pak, jak v našich životech roste vyjádření Pánova charakteru. Přináší nám také velkou moudrost pro náš osobní boj: je třeba se zaměřit na zásadní problémy a tím oslovit naše postoje, které Krista neodrážejí. Potom už dále nedáváme nepříteli prostor, aby nám škodil přímo z našeho středu.

Autor také s velkou moudrostí ukazuje na to, že skutečné rozeznání přichází tehdy, když zemřeme svým postojům soudit a obviňovat a dostaneme se do místa odpuštění, milosti, lásky a pokoje společně se získáváním Kristovy mysli. Kniha je vynikajícím základem, ze kterého se můžeme jako Pánova armáda posunout dále, podle nových strategií, zbraní a nástrojů, které nám Pán bude dávat v každém jednotlivém období, do kterého svoji církev uvádí.“ – Stephen & Angela Bolerovi, proroci ze Skotska, kteří slouží již mnoho let i v České republice

Vydal: Juda