Skrytá moc modlitby v jazycích

249 


„Děkuji Bohu, že mluvím jazyky více než vy všichni.“ – apoštol Pavel, 1. Korintským 14,18

Mahesh Chavda nám ve své knize Skrytá moc modlitby v jazycích připomíná význam vzácného Božího daru a velmi fundovaně nás vyučuje jeho neuvěřitelným možnostem. V dnešní době často očerňovaný duchovní dar, který bývá předmětem mnoha sporů, byl v prvotní církvi zásadní a nezbytnou součástí uctívání a přímluv. Jedná se o zkušenost, po níž i v 21. století dychtí hladoví lidé usilující o hlubší porozumění Pánovým cestám a bližší osobní vztah s ním. Autor jemným způsobem odkrývá závoj tajuplnosti či tajemství, kterým často bývá tento slavný dar opředen, a vyzývá Kristovo tělo, aby nově vstoupilo do skryté dynamiky mluvení v jazycích.

Skladem

Kategorie:

Popis

Skrytá moc modlitby v jazycích
Mahesh Chavda

„Děkuji Bohu, že mluvím jazyky více než vy všichni.“ – apoštol Pavel, 1. Korintským 14,18

Mahesh Chavda nám ve své knize Skrytá moc modlitby v jazycích připomíná význam vzácného Božího daru a velmi fundovaně nás vyučuje jeho neuvěřitelným možnostem. V dnešní době často očerňovaný duchovní dar, který bývá předmětem mnoha sporů, byl v prvotní církvi zásadní a nezbytnou součástí uctívání a přímluv. Jedná se o zkušenost, po níž i v 21. století dychtí hladoví lidé usilující o hlubší porozumění Pánovým cestám a bližší osobní vztah s ním. Autor jemným způsobem odkrývá závoj tajuplnosti či tajemství, kterým často bývá tento slavný dar opředen, a vyzývá Kristovo tělo, aby nově vstoupilo do skryté dynamiky mluvení v jazycích.

„Tato kniha pojednává o jedinečném klíči k hojným zdrojům uzdravení, vítězství a obnovy, které jste možná dosud považovali za nedostupné a neuchopitelné. Jestliže přijmete pravdy z této knihy, začnete zpívat novou píseň a poznáte realitu zaslíbení, že vám Bůh dá ‚čelenku místo popela, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha malomyslnosti‘ (Iz 61,3). Modlitba v jazycích má skrytou moc. Ta nám umožňuje dotknout se přímo Božího srdce a Boží mysli. Bůh pak na naše modlitby odpoví a pohne nebem i zemí. Uschopňuje nás zpívat nebeskou melodii a přinášet do našeho každodenního života ochutnávku nadpřirozené Boží slávy.“ – Mahesh Chavda

Mahesh Chavda se narodil v africké Keni indickým rodičům. Během svého dospívání prožil dramatické obrácení ke Kristu, později se přestěhoval do Spojených států a dnes je vedoucím apoštolské služby Chavda Ministries International. Mezinárodní evangelista společně se svou manželkou Bonnie přivedl po celé Zemi ke Kristu více než 700 000 lidí. Kázání evangelia doprovázejí divy a znamení. Tisíce lidí byly na jeho shromážděních uzdraveny ze závažných chorob jako AIDS či rakoviny. Mnoho těchto zázraků bylo lékařsky zdokumentováno, včetně uzdravení rakoviny ve čtvrtém stádiu, uzdravení chromých, hluchých a slepých a vzkříšení šestiletého chlapce. Manželé Chavdovi vedou i celosvětové modlitební hnutí Watch of the Lord (Pánova stráž) a pořádají konference, na kterých křesťany vyučují Ježíšovým skutkům a pohybu v pomazání Ducha svatého. Mají čtyři děti a rostoucí počet vnoučat. Žijí ve městě Charlotte v Severní Karolíně, kde založili a vedou sbor All Nations Church (Církev všech národů).

 

Formát: A5, 168 stran
Vydal: Juda
Rok vydání: 2023