Rozeznávající

249 

Jak se naučit přijímat, rozlišovat a aplikovat prorocké zjevení

Hlavní satanovou zbraní je klam. To hlavní, co potřebuje církev, je rozeznání
Kniha Rozeznávající vám umožní objevovat, co nám Bůh zjevuje dnes!

Co je „prorocké zjevení“ od Boha? A jakou roli hraje křesťan, který chce zjevení přijímat a aktivovat? James W. Goll, autor bestselleru Vidoucí, vysvětluje, že zatímco někteří křesťané jsou zvlášť obdarováni jako proroci, každý Ježíšův následovník přijímá dary zjevení a rozlišování. A každý věřící potřebuje tyto dary používat! Bez rozlišování a bez citlivosti na Ducha svatého nemůžeme rozvíjet žádný ze svých darů a povolání.

Skladem

Kategorie:

Popis

Rozeznávající
James W. Goll

Jak se naučit přijímat, rozlišovat a aplikovat prorocké zjevení

Hlavní satanovou zbraní je klam. To hlavní, co potřebuje církev, je rozeznání
Kniha Rozeznávající vám umožní objevovat, co nám Bůh zjevuje dnes!

Co je „prorocké zjevení“ od Boha? A jakou roli hraje křesťan, který chce zjevení přijímat a aktivovat? James W. Goll, autor bestselleru Vidoucí, vysvětluje, že zatímco někteří křesťané jsou zvlášť obdarováni jako proroci, každý Ježíšův následovník přijímá dary zjevení a rozlišování. A každý věřící potřebuje tyto dary používat! Bez rozlišování a bez citlivosti na Ducha svatého nemůžeme rozvíjet žádný ze svých darů a povolání.

Autor nám nabízí srozumitelný popis, příklady z Písma i příběhy ze současného života. Tím vším nám ukazuje, jak můžeme přijímat zjevení prostřednictvím svých přirozených smyslů: zraku, sluchu, hmatu, čichu a chuti, a jak se otevřít pro nadpřirozené protějšky těchto smyslů, skrze které k nám chce Bůh mluvit. Rovněž odstraňuje nejasnosti panující v otázce rozlišování zjevení a zkoušení duchů, tak aby každý křesťan mohl naplnit svůj účel: Rozšiřovat Ježíšovu mocnou vládu na této zemi.

Kniha Rozeznávající je krásným úvodem do prorockého životního stylu i výzvou pro všechny, kdo již učinili bohaté zkušenosti s prorockým zjevením.

„Toužím po něčem víc, než je slyšení Božího slova. Chci se tím slovem stát. A to je hlavní účel zjevení: Slovo se má stát tělem.“ – James W. Goll

„Když pomyslím na svého přítele Jamese Golla, vím, že jde o bezelstného člověka, který nedělá kompromisy. Připomíná mi biblického proroka Daniela, protože je to ryzí muž s tahem na branku. Jeho život je v dobrém i ve zlém prorockým podobenstvím nekonečné Boží milosti, působící v životě Božího služebníka. A tento Boží služebník je rovněž jedním z nejskvělejších písmáků, jaké jsem poznal. Jeho hledání všeho pravého zřejmě přitahuje porozumění a zjevení v míře, která mezi námi není běžná. James Goll vždy usiluje, aby jeho vyučování bylo praktické, a rozdává vše, čím byl obdařen. Jsem přesvědčen, že kniha ‚Rozeznávající‘ je darem tohoto proroka církvi. A podobně jako jeho kniha ‚Vidoucí‘ jistě ovlivní církev v nadcházejících desetiletích. Přečtěte si ji, užívejte si ji, nechte se jí inspirovat, vystrojit a zmocnit pro naši mimořádnou dobu.“ – Bill Johnson, Bethel Church, Redding, Kalifornie

James W. Goll je prezidentem organizace God Encounters Ministries. Po celém světě šíří Ježíšovu lásku a předává moc přímluvy, prorockou službu a život v Duchu. Nahrál spoustu přednášek a doplnil je studijními příručkami. Napsal přes čtyřicet knih, mimo jiné knihy VidoucíUvolnění duchovních darůŘeč snů a Naslouchání Božímu hlasu v dnešním hluku. James je otcem čtyři nádherných dětí a dědečkem rostoucího počtu vnoučat. Žije ve městě Franklin ve státu Tennessee

  1. část: Jak přijímat zjevení

1 Poddejte své smysly Duchu svatému

2 Vidění: „Oči tvého srdce“

3 Slyšení: „Bude mluvit to, co uslyší“

4 Cítění: Ze srdce vycházejí prameny života

5 Ochutnávání, čichání a další vodítka

6 Poznání: Šestý smysl

  1. část: Jak rozeznávat zjevení

7 Zkoumání duchů: „Nevěřte každému duchu“

8 Svůdný a manipulativní duch klamu

9 Odhalování démonických vlivů: Vysvobozování zajatých

10 Jak neupadnout do satanských pastí: Moudrost, jak se vyhnout běžným léčkám

11 Vytvoření útočiště: Pěstování kultury moudrosti a víry

12 Klíčový význam zjevení: Slovo se stalo tělem

Vydal: Juda 2020
ISBN 978-80-87239-49-0
Formát A5, 196 stran