OČEKÁVÁNÍ NA BOHA

155 

NOVÝ, MODERNÍ PŘEKLAD STARÉ, STÁLE VELMI AKTUÁLNÍ KNIHY.

Skladem

Kategorie:

Popis

OČEKÁVÁNÍ NA BOHA
ÚVAHY NA KAŽDÝ DEN V MĚSÍCI

ANDREW MURRAY

Máloco mě překvapilo tolik jako spousta dopisů, které jsem dostal od misionářů i jiných křesťanů ze všech koutů světa, od zbožných mužů i žen, kteří mi napsali, že ve své práci cítí potřebu hlubšího a jasnějšího porozumění tomu, co vše pro ně Kristus znamená. Očekávejme, že se nám Bůh zjeví uprostřed svého lidu, a to do takové míry, v jaké to dosud málokdo zakusil. Očekávejme od našeho Boha velké věci. Na našich konferencích a shromážděních věnujeme málo času očekávání na Boha. Což Bůh nechce napravit vše svým božským způsobem? Dosáhl Boží lid všeho toho, co pro něj Bůh zamýšlí? Jistěže ne. Chceme na něj očekávat; chceme odložit své zkušenosti, byť byly velice požehnané, i naše představy o pravdě, ať se nám zdají jakkoli pravdivé a biblické, i naše plány, jakkoli se nám jeví jako potřebné a vhodné, a chceme dát Bohu čas a prostor, aby nám ukázal, co může a co chce vykonat. Bůh má nové záměry a nové zdroje. Může konat nové věci, o nichž jsme doposud neslyšeli. Rozšiřme tedy svá srdce a neomezujme ho. „Když jsi konal hrozné věci, které jsme neočekávali, sestoupil jsi a hory se před tebou zapotácely.“ (Iz 64,2) – Andrew Murray 31. května 1895„Vnímám zásadní potřebu vnitřního ztišení a očekávání na našeho mocného nebeského Otce. Jenom mrtvé náboženství nic od Boha neočekává. Naopak živé křesťanství důvěřuje Bohu, který odpovídá: „Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají.“ (Žd 11,6) Je to jako životodárné dýchání, jako základní projev naší závislosti na Bohu, našem Stvořiteli a Zachránci. Kdo miluje Boha, ten na něj očekává. Zralí a dospělí křesťané očekávají na Hospodina, a proto nabývají nové síly. Když očekáváme na Boha, očekáváme, že se bude dít nemožné, protože Bůh činí nemožné. Věřím, že tato kniha vám pomůže správným způsobem očekávat na Hospodina, posílit na něm svoji závislost a zakoušet jeho přítomnost a požehnání. Očekávám, že bude i pro svůj malý formát často používána a že nezůstane jen u jednoho přečtení.“ – Tomáš Korčák

ISBN: 978-80-87239-30-8 
Rok vydání: 2015
Vydal: JUDA