Nesejít z cesty

199 

Podíváme-li se na různá křesťanská učení a upřímně si probereme, co k nim říká Písmo, často narazíme na zjevné rozpory. Mnozí lidé – a někdy k nim patří i slavní učitelé – mají sklon zdůraznit pouze jednu stránku zjevného biblického rozporu a odmítají vzít na vědomí jiná místa Písma, která tvrdí opak. Pokud takto jednáme, skončíme se svým učením v příkopu.

Jen 1 skladem

Kategorie:

Popis

Nesejít z cesty
Alan Vincent a Franz Lippi

Podíváme-li se na různá křesťanská učení a upřímně si probereme, co k nim říká Písmo, často narazíme na zjevné rozpory. Mnozí lidé – a někdy k nim patří i slavní učitelé – mají sklon zdůraznit pouze jednu stránku zjevného biblického rozporu a odmítají vzít na vědomí jiná místa Písma, která tvrdí opak. Pokud takto jednáme, skončíme se svým učením v příkopu.
Jak vytrvat v celé pravdě Písma? Tajemství je v tom, že pevně uchopíme oba extrémy biblického učení, a to i přes jejich zjevný rozpor, a držíme je i přes přetrvávající napětí mezi nimi. Připomíná to vlak, který jede po dvou rovnoběžných kolejích. V duchovní oblasti, která je nekonečná, se tyto rovnoběžné a zjevně si protiřečící pravdy nakonec sejdou. Jak, tomu svým současným omezeným chápáním nedokážeme porozumět.
Jednou z hlavních ďáblových taktik je snaha oslabit církev, uvést nás do bludu a vyvolat v Těle Kristově rozdělení – tím, že zaujmeme nevyvážené, jednostranné či extrémní stanovisko v některých důležitých naukách. V dalším kroku se nás pokusí přimět, abychom bojovali s těmi, kdo zastávají opačné stanovisko, a abychom je označili za kacíře.

Škola Slova Graz 2009.
A5, 72 s. + CD v mp3,
ISBN 978-80-87239-16-2
Vydal: Juda