DVĚ SKLIZNĚ

59 

Duch Svatý přichází jako déšť, aby nás uschopnil přinést bohatou úrodu…

 

Konec tohoto věku pro každého přináší dvě protikladné polohy. Slitování a soud. Potřebujeme víc než pouhou volbu milosti. Potřebujeme investovat svůj život do úsilí sdílet Boží milosrdnou nabídku slitování těm, na které dopadne soud. Zjisti, jak můžeš být použit Bohem při růstu sklizně slitování a při ustanovení Božího království na zemi.

Skladem

Kategorie:

Popis

DVĚ SKLIZNĚ
DEREK PRINCE

 

OBSAH KNIHY:

1. kapitola – Voda pro sklizeň (Důležitost sklizně, Období dešťů)
2. kapitola – Déšť Ducha svatého
3. kapitola – Déšť padá kvůli sklizni (Ustanovené časy)
4. kapitola – Duch na každém těle (Déšť obnovení, Úplné vylití, Každé tělo)
5. kapitola – Sklizeň na konci věků (Tři události)
6. kapitola – Nutnost vize (Vize sklizně, Máte vizi?)
7. kapitola – Nedělat nic (Investujte svůj talent, Nebuďte odmítnuti)
8. kapitola – Sklizeň soudu (Skryté věci, Sklizeň milosti, Druhá sklizeň, Přicházející soud)
9. kapitola – Bílý kůň evangelia (Milost, pak soud, Naléhavost hodiny)
10. kapitola – Před soudy (Porodní bolesti, Výzva pro nás)

ISBN: 80-86442-62-4 
Rok vydání: 2016
Vydal: KONTAKT