Boží univerzální záměry

199 

List Římanům je ze všech Pavlových dopisů nejsystematičtější. Je to nejúplnější a nejopatrněji zdůvodněný dokument o základech křesťanské teologie.

Jen 1 skladem

Kategorie:

Popis

Boží univerzální záměry
výklad Listu Římanům

Alan Vincent a Franz Lippi

List Římanům je ze všech Pavlových dopisů nejsystematičtější. Je to nejúplnější a nejopatrněji zdůvodněný dokument o základech křesťanské teologie.

Alan Vincent rozebírá v tomto manuálu kapitolu za kapitolou List apoštola Pavla Římanům. Ve svých přednáškách probírá některé kapitoly tohoto listu a jako exkurs vysvětluje zásadní význam Velikonoc. Franz Lippi svým osobitým způsobem vykládá Boží univerzální záměry především na osmé kapitole Listu Římanům.

Škola Slova Graz 2010.
A5, 145 s. + CD v mp3,
ISBN 978-80-87239-17-9
Vydal: Juda