SYNOVÉ NEBESKÉHO OTCE

99 

Ježíš řekl: Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (J 14,6) Ježíš je cesta, ale Otec je cíl. Centrálním tématem Písma je zjevení Božího otcovství. Když pochopíme a zakusíme, co je otcovství, nalezneme svoji identitu, bezpečí, motivaci. Jestliže jsme vírou přijali Ježíše Krista jako Pána, pak o nás platí slovo Písma: Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši. (Ga 3,26)

Jen 1 skladem

Kategorie:

Popis

SYNOVÉ NEBESKÉHO OTCE
Tomáš Korčák

Vydal : Juda

Biblické vyučování na dvou CD audio

1. Deset lží o nebeském Otci

2. Rozdíl mezi sirotkem a synem

Vydavatelství Juda 2012

Cena:99.00Kč

1. CD – Deset lží o nebeském Otci (délka záznamu 53:59)

2. CD – Rozdíl mezi sirotkem a synem (délka záznamu 66:38)

Otec miluje Syna. (Jan 5,20)

Ježíš řekl: Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (J 14,6) Ježíš je cesta, ale Otec je cíl. Centrálním tématem Písma je zjevení Božího otcovství. Když pochopíme a zakusíme, co je otcovství, nalezneme svoji identitu, bezpečí, motivaci. Jestliže jsme vírou přijali Ježíše Krista jako Pána, pak o nás platí slovo Písma: Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši. (Ga 3,26)

Je mnoho Božích synů a dcer s myšlením sirotka či otroka. Sirotek nemá Otce, syn s mentalitou sirotka smýšlí, mluví a jedná, jako kdyby neměl Otce. Většina problémů v životech křesťanů vychází z toho, že mají sirotčí mentalitu. Duch svatý nás chce skrze Boží slovo osvobodit od všech lží sirotčí mentality a uvést do požehnání synů Božích.

Tyto nahrávky byly pořízeny na nedělním shromáždění Křesťanského společenství Juda na Mělníku ve dnech 18.3. a 13.+20.5. 2012.

Součástí těchto CD je i leták s poznámkami.