VÍTĚZNÁ CÍRKEV

285 

Porozumíme-li autoritě, která nám v Ježíši Kristu náleží, nebudeme již muset „bojovat“ o to, abychom dosáhli pozice vítězství. Jako věřící jsme totiž již nyní posazeni na nebeských místech v Kristu, vysoko nad všemi vládami a autoritami temnoty! Proto, není-li ďábel pod námi a nehledíme-li na něj z výšky, nesedíme dost vysoko! Vystupme výše na nebesa a kralujme spolu s Kristem z místa, které nám náleží. Naučme se stát ve své pozici vítězné církve v Kristu, která je vždy pozicí vítězství!

Skladem

Kategorie:

Popis

VÍTĚZNÁ CÍRKEV
KENNETH E. HAGIN

 

NADVLÁDA NAD VŠEMI SILAMI TEMNOTY KNIHA REVERENDA KENNETHA E. HAGINA VÍTĚZNÁ CÍRKEV: NADVLÁDA NAD VŠEMI SILAMI TEMNOTY JE VYČERPÁVAJÍCÍ BIBLICKOU STUDIÍ NA TÉMA DÉMONOLOGIE. REVEREND HAGIN V NÍ NA ZÁKLADĚ BOŽÍHO SLOVA POPISUJE PŮVOD LUCIFERA A SKUTEČNOST, JAK SE SATAN STAL BOHEM TOHOTO SVĚTA. VYSVĚTLUJE ROZDÍL MEZI DÉMONICKÝM ÚTLAKEM, POSEDLOSTÍ A OBSAZENÍM A UKAZUJE ZPŮSOBY, JAKÝMI VĚŘÍCÍ MOHOU OTEVŘÍT SATANOVI PŘÍSTUP DO SVÝCH ŽIVOTŮ. KNIHA VÍTĚZNÁ CÍRKEV VÁS NAUČÍ, JAK VE VAŠEM ŽIVOTĚ PROSAZOVAT SATANOVU PORÁŽKU A ŽÍT VÍTĚZNÝM ŽIVOTEM, KTERÝ BŮH PŘIPRAVIL PRO VŠECHNY SVÉ DĚTI.

Porozumíme-li autoritě, která nám v Ježíši Kristu náleží, nebudeme již muset „bojovat“ o to, abychom dosáhli pozice vítězství. Jako věřící jsme totiž již nyní posazeni na nebeských místech v Kristu, vysoko nad všemi vládami a autoritami temnoty! Proto, není-li ďábel pod námi a nehledíme-li na něj z výšky, nesedíme dost vysoko! Vystupme výše na nebesa a kralujme spolu s Kristem z místa, které nám náleží. Naučme se stát ve své pozici vítězné církve v Kristu, která je vždy pozicí vítězství!

NÁZVY KAPITOL:
Počátky: satan a jeho království
Jak správně členit člověka: duch, duše a tělo
Ďábel nebo tělesnost?
Rozdíl mezi útlakem, posedlostí a obsazením
Může mít křesťan démona?
Jak jednat se zlými duchy
Boží moudrost
Duchovní boj: bojujete, nebo odpočíváte?
Strhávání pevností
Jak se správně modlit podle Božího Slova, aby plány království temnoty byly zmařeny
Je „služba osvobozování“ biblická?
Biblické způsoby, jak lidem sloužit osvobozením

Rok vydání: 2012  (1. vydání)
 Studio Petřina
Formát: 140 x 210, vazba měkká, 312 stran (kovová zlatoražba na obalu)
Dotovaná prodejní cena díky sponzorskému daru (prostřednictvím F- nadace)

 

VYDAL: Studio Petřina