Vidoucí

246 

Prorocká moc vidění, snů a otevřených nebes…
Připojte se k Jamesi W. Gollovi na vzrušující a poučné cestě do vizionářského světa vidoucího!

Prorocká hnutí v církevních dějinách i v současném životě napájejí dva mohutné proudy: prorok, jehož zjevení je primárně slovní, a vidoucí, jehož zjevení je svou povahou spíše vizionářské. Mnohým lidem se tito vizionářští proroci jeví jako tajemní, ba podivínští – jakoby z jiného světa.

Skladem

Popis

Vidoucí
James W. Goll

Prorocká moc vidění, snů a otevřených nebes
Připojte se k Jamesi W. Gollovi na vzrušující a poučné cestě do vizionářského světa vidoucího!

Prorocká hnutí v církevních dějinách i v současném životě napájejí dva mohutné proudy: prorok, jehož zjevení je primárně slovní, a vidoucí, jehož zjevení je svou povahou spíše vizionářské. Mnohým lidem se tito vizionářští proroci jeví jako tajemní, ba podivínští – jakoby z jiného světa.

Poznání odstraňuje nedorozumění. Připojte se k autorovi Jamesi W. Gollovi na vzrušující a poučné cestě do této méně známé dimenze – do vizionářského světa vidoucího! Objevíte prorockou moc snů, vidění a života pod otevřenými nebesy.

Jak se „děje“ vizionářské zjevení? Můžeme mu důvěřovat? Jak zapadá do života dnešní církve? Může se vidoucím stát každý křesťan, nebo je tato dimenze proroctví vyhrazena zvlášť obdarovaným?

Vidoucí vás chytne za srdce a probudí ve vás hlad po důvěrném vztahu s Bohem, protože cílem vidoucího je zjevovat Ježíše Krista!
DOPORUČENÍ:
Jako ve svých jiných knihách, i v knize „Vidoucí“ spojuje James W. Goll přísně biblický přístup s duchovním postojem a osobní zkušeností. V češtině neexistuje kniha, která by takto souhrnně popsala nejrůznější aspekty jedné oblasti prorocké služby, a sice oblasti vidění. (Popravdě řečeno, nevím, zda srovnatelná kniha existuje v nějakém jiném jazyce.) Kniha uspokojuje všechny nároky analytického myšlení, ale ve skutečnosti je pozváním k hledání Boha, při kterém si s analytickým myšlením nevystačíme, neboť je k němu třeba osobního nasazení.

Dan Drápal, teolog, překladatel a publicista

James W. Goll patří bezesporu k novodobým průkopníkům pevných biblických základů prorocké služby. Kniha Vidoucí jeho dřívějšími knihami položené základy výrazně prohlubuje a rozšiřuje. Není to četba pro úplné začátečníky, ale jistě bude velkým přínosem všem, kdo o prorocké službě přemýšlejí, jsou do ní zapojení či se s ní setkali jako její „adresáti“. Není to kniha na jedno přečtení, čtenář musí mnoho zdánlivě samozřejmých citací z Písma promýšlet v nečekaných souvislostech a velmi pravděpodobně se bude muset k některým pasážím opakovaně vracet. Velmi přínosné budou pro každého čtenáře rovněž osobní zkušenosti a příběhy, kterými autor knihu prokládá. Každého zájemce o hlubší obecenství s Bohem zaujme trochu nečekaná kapitola o „Skrytých prorockých proudech“, kde nás autor uvádí do principů kontemplativní modlitby jako východiska vidění duchovním zrakem.

Miloš Kačírek, předseda správní rady Nadace Mezinárodního domu modliteb v Praze (IHOPP)

Věřím, že tato kniha je jedním z klíčových vkladů pro rozvinutí prorocké služby v naší zemi. Kéž vidíme, jak prorocká služba vychází z nezralosti a nezávislosti do pravého určení a tím je budování místních sborů a šíření Božího království spolu s dalšími služebnostmi. Duch svatý vyvádí ze zmatků samoúčelných náboženských aktivit do činností, které přinášejí skutečnou proměnu a hojné ovoce. Bez nadpřirozeného zjevení, vedení a povzbuzování se nepohneme z místa.

Tomáš Korčák, pastor Křesťanského společenství Juda v Mělníku, autor knihy Studnice uzdravení

James Goll přináší tělu Kristovu požehnání svým hlubokým porozuměním pro Boží prorocký hlas. Přináší nám porozumění Bibli a sdílí s námi své osobní zkušenosti a tím nám pomáhá pochopit jedinečnou službu proroka a vidoucího. Předkládá i cenné zásady a vodítka, jak rozpoznat skutečné slovo od Pána a jak tím slovem správně sloužit. Tato kniha bude cenným zdrojem pro ty, kdo by se rádi nechali použít v prorocké službě.

Dr. Bill Hamon, předseda a zakladatel organizace Christian International, autor knihy Apoštolové, proroci a přicházející Boží jednání

Kniha Jamese Golla Vidoucí má už dlouho zpoždění. Málokdo dokáže psát tak jako autor. Dokáže vzácným způsobem propojit odbornost a inspiraci. Pro mě je fascinující skutečnost, že ač sám někdy prorokuji, v mém životě to byli právě vidoucí, poslaní od Boha, kdo mi přinesli nejvýznamnější zjevení i nasměrování pro naši službu The Elijah List (Elijášův soupis), a kdo mi pomohl pochopit, jaké záměry má Bůh s mým životem.

Steve Schultz, zakladatel služby The Elijah List (www.elijahlist.com)

Vidoucí, skvělá kniha Jamese Golla, je vynikajícím nástrojem pro poučení církve o daru předzvědění a jeho významu pro životy Božích lidí. Zásady, uvedené v této knize, pomohou odstranit nesprávné chápání „vidění“ a připraví čtenáře, aby zakusil požehnání, které tato služba přináší. Knihu Vidoucí velmi doporučuji všem, kteří touží poznat, „co ještě přijde“.

Dr. Kingsley A. Fletcher, Mezinárodní řečník, poradce vlády, spisovatel a pastor, Research Triangle Park, NC

Tato kniha je darem pro každého z vás, kdo jste vidoucími, a kdo jste si kladli otázku, zda vám někdo rozumí. James Goll jasně a biblicky otevřel cestu, aby mohl být dar vidoucího používán v těle Kristově. Fascinující kniha! Bude se vám moc líbit!

Cindy Jacobsová, spoluzakladatelka organizace Generals of Intercession

Plavba neviditelnou oblastí může být lákavá a vzrušující, chtějí-li křesťané proniknout hlouběji do darů Ducha, zejména pokud jde o obdarování vidoucího. Je to lákavé, neboť v nás vzbuzuje Boží bázeň, vstoupíme-li do kontaktu s Boží mocí a s Boží přítomností skrze duchovní prožitky, jež bývají často součástí tohoto obdarování. A současně je to pro nás velkou výzvou, protože Boží Slovo a duchovní disciplíny jako je modlitba a důvěrný vztah s Bohem zůstávají pevným základem pro výklad prožitků, jež přinášejí zjevení.

Jamesu Gollovi se podařilo předložit souhrnnou studii o daru proroka a vidoucího. Seznamuje nás s biblickým chápáním tohoto daru i se zkušenostmi ze svého vlastního duchovního putování. Podobně jako tomu bylo u Jimových předchozích knih, i tato kniha se může stát příručkou pro ty, kdo touží po pomazání vidoucího.

Jan Hansenová, prezidentka Aglow International

Pokud máte pouze Ducha, můžete vybuchnout; máte-li Ducha i Slovo, můžete vyrůst. Snad nikde jsem neviděl tuto pravdu jasněji a moudřeji vyjádřenou než ve Vidoucím Jamese Golla.

James propojuje úžasné zjevení s moudrostí, pronikavý vhled se zdrženlivostí, vysokou duchovnost s vyvážeností a vykazatelností, nové poznání a chápání se vzrušujícími mystickými zkušenostmi.

Vidoucí je jako člun, v němž můžeme proplout nebezpečnými skalami a peřejemi do hlubokého moře prorockých projevů a plodnosti pro Pána. Sám jsem se stal před téměř třiceti lety průkopníkem moderního prorockého hnutí svou knihou The Elijah Task (Elijášovo pověření). Jamesova kniha Vidoucí je velmi důstojným pokračováním. Je mi ctí, že mohu tuto knihu všem doporučit. Doufám a modlím se, abyste ji nejen přečetli, ale abyste ji naplno prožili – ke slávě našeho Pána.

John Sanford, spoluzakladatel Elijah House International, autor knihy Elijášovo pověření

ISBN 978-80-87239-22-3
formát A5, 200 stran
Rok 2012
Vydal: Juda

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Vidoucí“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *