V ÚKRYTU NEJVYŠŠÍHO

169 

Pandemie, ekonomické krize, kolapsy, přírodní katastrofy, životní ztráty, tragédie… Ve světě přibývá problémů a my všichni hledáme místo bezpečí a ochrany. V této knize nám autor přináší jasné biblické doklady toho, že uprostřed všech nejistot a obav můžeme vejít do Boží skrýše, v níž budeme v bezpečí. Je to místo, ve kterém se můžeme a máme naučit trvale žít. Velice aktuální kniha o místě ochrany před bouřemi života.

Skladem

Kategorie:

Popis

V ÚKRYTU NEJVYŠŠÍHO
Francis Frangipane

Prožijte život pod Boží ochranou

 

Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího,

přečká noc ve stínu Všemohoucího. (Žalm 91,1)

Pandemie, ekonomické krize, kolapsy, přírodní katastrofy, životní ztráty, tragédie… Ve světě přibývá problémů a my všichni hledáme místo bezpečí a ochrany. V této knize nám autor přináší jasné biblické doklady toho, že uprostřed všech nejistot a obav můžeme vejít do Boží skrýše, v níž budeme v bezpečí. Je to místo, ve kterém se můžeme a máme naučit trvale žít. Velice aktuální kniha o místě ochrany před bouřemi života.

Doporučení

„Francis Frangipane je jedním z nejhlubších, a přitom nejpraktičtějších autorů v těle Kristově. A opět sepsal pozoruhodnou knihu. Nepochybuji, že jeho kniha V úkrytu Nejvyššího bude posilou každému čtenáři, neboť přináší naději a odvahu. Je to kniha nadpřirozeně občerstvující!“

–      Bill Johnson, pastor církve Bethel, Redding, Kalifornie, autor mnoha knih, např. Když nebe sestoupí na zem

„Francis Frangipane vynesl další drahokam ze své pokladnice kristovské moudrosti. Kniha V úkrytu Nejvyššího je hluboká a srozumitelná. Potřebujete povzbudit na své pouti? Potřebujete moudrost z Božího slova? Nemusíte dále hledat. Francis opět napsal mistrovské dílo! Přečtěte si jeho knihu a pochopíte, jak můžete žít na skrytém místě Nejvyššího!“

–      Dr. James W. Goll, spoluzakladatel služby Encounters Network, ředitel modlitební iniciativy Prayer Storm, autor mnoha knih, např. Vidoucí, Řeč snů, Naslouchání Bohu v dnešním hluku

„Kde naleznete útočiště uprostřed zuřící bouře? Co si máte počít, když kolem zuří válka a vám docházejí síly? Jak uslyšet Boží hlas, když kolem vás burácí duchovní boj? Kdo vám může pomoci, když vás ochromí nečekaná tragédie? Francis Frangipane našel u Pána odpovědi a v knize V úkrytu Nejvyššího nám ukazuje cestu. Principy obsažené v této knize jsou nadčasové a budou pro nás v nadcházejících letech trvalým povzbuzením.“

–      Steve Hill, pastor a evangelista, Dallas, Texas

„V Kristu jsou ukryty veškeré poklady moudrosti a poznání (Ko 2,3). Francis Frangipane byl od Boha obdarován mimořádnou schopností dobývat zlato, které nesmírně obohacuje každého z nás. Mně stačí přečíst si jeden odstavec, napsaný mým drahým přítelem, a chce se mi říci: ‚Byl jsem slepý, ale teď vidím‘. Kniha V úkrytu Nejvyššího vás zavede do míst, na kterých jste při svém následování Ježíše dosud pravděpodobně nebyli, a budete Ježíše zakoušet jako svůj nejdokonalejší úkryt.“

–      David Bryant, zakladatel organizace Concerts of Prayer International a Proclaim Hope!, autor knihy Christ Is All! [Kristus je vše!]

„Na začátku roku 2020 jsem měl naléhavý sen o přicházející bouři na celý svět. Záchranou před ní byl velký úkryt ve skále. Vnímal jsem, že to je Boží úkryt, o kterém se píše v Písmu: Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu Všemohoucího. (Ž 91,1) Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. (Ko 3,3) Jako křesťané jsme však sami neutekli před nebezpečím, ale vyšli a druhým tento úkryt pomáhali nalézt. V této skrýši jsme chodili. Jsem vděčný, že vám můžeme právě v této době celosvětové „bouře“ předložit tuto velmi hlubokou knihu Francise Frangipanea, která fundovaným způsobem úkryt Nejvyššího popisuje. Kéž skrze zjevení Ducha svatého a naše chození ve víře, moudrosti a Boží svatosti neustále přebýváme v tomto úkrytu.“

–      Tomáš Korčák, pastor a vydavatel, autor knih Studnice uzdravení, Elijášův plášť a Uzdravující vděčnost

Francis Frangipane je od roku 1989 zakladatel a hlavní pastor River of Life Ministries v Cedar Rapids v Iowě. Je často zván, aby kázal na různých mezinárodních konferencích. Napsal mnoho úspěšných knih, například velmi žádanou knihu Tři bitevní pole. Pastor Frangipane založil rovněž internetovou online školu In Christ‘s Image Training (Výchova k obrazu Kristovu). Díky televizi GOD TV lze ve více než 200 státech světa sledovat jeho televizní program In Christ’s Image, vysílaný každý týden.

 

Vydal: Juda 2020
ISBN 978-80-87239-51-3
Formát A5, 120 stran