Umění modlitby

235 

Jak se modlit, aby vaše modlitby byly vyslyšeny…

V posledních letech se z církve vytratilo umění modlitby, které ovládali první letniční. Aby však mohl Bůh vykonat vše, po čem touží, musí být toto umění v církvi znovu obnoveno

Skladem

Kategorie:

Popis

Umění modlitby
Hagin Kenneth E.

Jak se modlit, aby vaše modlitby byly vyslyšeny…

V posledních letech se z církve vytratilo umění modlitby, které ovládali první letniční. Aby však mohl Bůh vykonat vše, po čem touží, musí být toto umění v církvi znovu obnoveno.

Tato kniha, obsahující dosud nezveřejněné autorovy materiály, nám ukazuje, jak toho dosáhnout. Reverend Hagin říká: „Věřím, že Bůh si tuto knihu použije, aby pozvedl a vytrénoval mnoho lidí, kteří se budou umět modlit a kteří se v těchto posledních dnech postaví do přední linie Božího díla.“

Názvy kapitol také obsahují:
• Proč se modlit?
• Různé druhy modliteb
• Modlitba prosby
• Přímluvná modlitba
• Láska – základ úspěšné modlitby
• Smělost
• Základní předpoklady úspěšného modlitebního života
• Duch Svatý: náš Pomocník při modlitbě
• Modlitba za nemocné
• Modlící se církev
• Dokud ve vás nebude zformován Kristus
• Modlitby za ty, kteří jsou v hříchu
• Modlitby za vysvobození
• Přímluvná modlitba za ztracené
• Vítězství na modlitbách
• Modlitby za národ
• Extrémy a výstřelky

Brož., 167 str.,
rok vydání 2012
Vydal: Studio Petřina