ÚČEL MODLITBY

159 

„TATO DOBA MODLITBĚ NEPŘEJE. JE TO VĚK HOREČNÉ AKTIVITY A VELKÉHO POKROKU, S VELIKOU TENDENCÍ ZDŮRAZŇOVAT VĚCI MATERIÁLNÍ A VIDITELNÉ, KTERÝ VŠAK POMÍJÍ VĚCI NEVIDITELNÉ A DUCHOVNÍ A SNIŽUJE JEJICH HODNOTU. MODLITBA JE OVŠEM NEJVĚTŠÍ SÍLA, JAKÁ MŮŽE BÝT, PROTOŽE VZDÁVÁ ČEST BOHU A ZVE HO K AKTIVNÍ POMOCI.“

Jen 1 skladem

Kategorie:

Popis

ÚČEL MODLITBY
EDWARD M. BOUNDS

„TATO DOBA MODLITBĚ NEPŘEJE. JE TO VĚK HOREČNÉ AKTIVITY A VELKÉHO POKROKU, S VELIKOU TENDENCÍ ZDŮRAZŇOVAT VĚCI MATERIÁLNÍ A VIDITELNÉ, KTERÝ VŠAK POMÍJÍ VĚCI NEVIDITELNÉ A DUCHOVNÍ A SNIŽUJE JEJICH HODNOTU. MODLITBA JE OVŠEM NEJVĚTŠÍ SÍLA, JAKÁ MŮŽE BÝT, PROTOŽE VZDÁVÁ ČEST BOHU A ZVE HO K AKTIVNÍ POMOCI.“

KNIHA ÚČEL MODLITBY OSLOVUJE ČTENÁŘE JIŽ DÉLE NEŽ STO LET. AUTOR V NÍ NA PŘÍBĚZÍCH MODLITEBNÍKŮ Z BIBLE I Z DĚJIN CÍRKVE PŘEDSTAVUJE DŮLEŽITOST MODLITBY A JEJÍ HLAVNÍ ÚČEL: SPOLUUTVÁŘENÍ BOŽÍHO PLÁNU NA ZEMI. POVZBUZUJE NÁS K VYTRVALÉMU ŽÁDÁNÍ, KTERÉ NAKONEC PŘINESE POŽEHNANÉ OVOCE V ŽIVOTECH RODIN, CÍRKVE I CELÝCH NÁRODŮ.

EDWARD M. BOUNDS (1835 – 1913) RODÁK Z MISSOURI, ZAČAL SVOU KARIÉRU JAKO PRÁVNÍK, ALE BRZY BYL POVOLÁN BOHEM KE SLUŽBĚ. UZAVŘEL SVOU ADVOKÁTNÍ PRAXI A STAL SE KAZATELEM METODISTICKÉ CÍRKVE. ZÁKLADNÍM KAMENEM JEHO KAZATELSKÉ I EVANGELIZAČNÍ SLUŽBY BYLA VŽDY MODLITBA, VEŘEJNÁ I SOUKROMÁ. BYL ZNÁM JAKO HORLIVÝ MODLITEBNÍK, KTERÝ DENNĚ STRÁVÍ TŘI HODINY RÁNO NA KOLENOU A NENECHÁ SE O TENTO ČAS NIČÍM A NIKÝM PŘIPRAVIT. BĚHEM SVÉHO ŽIVOTA NAPSAL NĚKOLIK DUCHOVNÍCH KNIH, VĚTŠINA Z NICH SE VĚNOVALA MODLITBĚ, KTEROU POKLÁDAL ZA NAPROSTÝ ZÁKLAD KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA A SLUŽBY.

VYDAL: SAMUEL