Stopy Stvořitele

219 

V této knížce se zabýváme přírodou jako stvořením, které ukazuje na svého Stvořitele, jenž všemu dává smysl. Budeme se učit jednat podle výzvy Jana Amose Komenského: „Prohlédněme přírodu, pohlížejíce jedním okem na ni, druhým na jejího Tvůrce.“

Jen 1 skladem

Kategorie:

Popis

Stopy Stvořitele(
Tomáš Korčák

Jak Bůh mluví skrze přírodu

V této knížce se zabýváme přírodou jako stvořením, které ukazuje na svého Stvořitele, jenž všemu dává smysl. Budeme se učit jednat podle výzvy Jana Amose Komenského: „Prohlédněme přírodu, pohlížejíce jedním okem na ni, druhým na jejího Tvůrce.“

Apoštol Pavel řekl zásadní výrok týkající se přírody: Boží věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. (Ř 1,20) Když budeme přemýšlet o Božím stvořitelském díle, uvidíme v přírodě mnohé Boží stopy!

Prorok Izajáš již asi 700 let před Kristem předpovídal dnešní ateistickou a evolucionistickou absurditu: Což řekne dílo o svém Tvůrci: Neučinil mě? (Iz 29,16) Předpovídal ale také den, kdy lidé poznají svého Stvořitele: V onen den bude člověk vzhlížet ke svému Tvůrci a jeho oči budou s úctou hledět ke Svatému Izraele. (Iz 17,7)

Obsah

Předmluva o sirupu a slůvku sela

Kamkoli v přírodě upřeme oči…

Jsem stvořen pro Krista

Stvořitel dává smysl stvoření

Vrcholem stvoření je člověk

Zázraky, divy a nemožnost náhody

Vidět nepomíjitelnou krásu

Největší umělec všech dob

Příroda všemi smysly

Pozorovat a slyšet Pánův hlas

Skrývající se Bůh

Slyšící uši a vidoucí oči

Naučit se číst z knihy přírody

Důležitost naslouchání a Jóbovy lekce z přírody

Čemu se můžeme v přírodě naučit:

  1. Boží věčná moc a božství
  2. Boží velikost
  3. Boží péče
  4. Boží řády
  5. Zemědělské zákony
  6. Moudrost skrze podobenství z přírody
  7. Dívej se, jak žije mravenec, ať zmoudříš

Celé tvorstvo s touhou vyhlíží zjevení Božích synů

Všechno stvoření ať chválí Boha v jeho svatyni!

Několik praktických rad pro vycházky do přírody

Ornamenty přírody

Čtvero ročních období

Poznámky

Tomáš Korčák se narodil v roce 1967 v Litoměřicích, kde ve svých šestnácti letech přijal Ježíše Krista jako svého Pána a Zachránce. Jeho život se radikálně změnil a po několika letech prožil povolání kázat evangelium Božího království. V roce 1991 založil se svými spolupracovníky Křesťanské společenství Juda na Mělníku, kde slouží jako pastýř do dnešních dnů. V roce 2008 založil Vydavatelství Juda, ve kterém mimo jiné vydal tři svoje knihy: Studnice uzdravení, Elijášův plášť a Uzdravující vděčnost.

Vydal: Juda 2020
ISBN 978-80-87239-58-2
Formát 157 x 157 mm, 184 stran, vázaná,
42 barevných fotografií autora