JAK SI UDRŽET ZÁZRAK

269 

S každým darem, který od Boha přijmete, se pojí i zodpovědnost jej udržet – jinak riskujete, že o své požehnání přijdete. Tento princip se vztahuje nejen na oblast fyzického uzdravení, ale i na celou řadu dalších životních oblastí. K přijímaným darům může patřit například i respekt, úcta, přízeň, příležitost, láska, odpuštění, uznání či zdravé učení. Způsob, jakým nakládáme s dary, jež od Boha přijímáme, může ovlivnit celou naši budoucí životní cestu.

Skladem

Kategorie:

Popis

Jak si udržet zázrak
Joan Hunterová

Přijmi Boží požehnání a nenech se o ně připravit!

Udrž si své požehnání!

S každým darem, který od Boha přijmete, se pojí i zodpovědnost jej udržet – jinak riskujete, že o své požehnání přijdete. Tento princip se vztahuje nejen na oblast fyzického uzdravení, ale i na celou řadu dalších životních oblastí. K přijímaným darům může patřit například i respekt, úcta, přízeň, příležitost, láska, odpuštění, uznání či zdravé učení. Způsob, jakým nakládáme s dary, jež od Boha přijímáme, může ovlivnit celou naši budoucí životní cestu.

Autorka knihy, biblická učitelka Joan Hunterová, vás provede cestou zjevení, během níž:

  • poznáte, jaký je rozdíl mezi tím urvat si něco a přijmout dar od Boha
  • upevníte svou víru v zázračné Boží zaopatření
  • porozumíte tomu, jak zaujmout správnou pozici pro přijetí Božích darů
  • uvědomíte si, jaké překážky mohou přijetí požehnání bránit
  • objevíte tajemství toho, jak se nenechat připravit o již přijatá požehnání

Jestliže se naučíte pevně držet přijaté zázraky, ovlivní to každou oblast vašeho života. Změníte způsob svého myšlení, uvidíte věci obnoveným zrakem a budete žít v souladu s tepem Božího srdce.

Joan Hunterová vydala svůj život Kristu v útlém věku dvanácti let, kdy začala věrně sloužit Bohu po boku svých rodičů Charlese a Frances Hunterových. Společně cestovali po celém světě, kde pořádali uzdravovací shromáždění a školy uzdravení. Joan je pomazaná evangelistka s dary uzdravování, dynamická učitelka a autorka několika bestselerů. Založila a vede službu Joan Hunter Ministries. Její televizní pořady jsou vysílány po celém světě. Joan žije se svým manželem Kelleym Murellem ve městě Pinehurst v Texasu. Mají spolu osm dětí – čtyři dcery a čtyři syny – a rostoucí počet vnoučat.

„Před několika lety jsem viděl ve snu, jak vydávám knihu Jak přijmout a udržet uzdravení od Frances a Charlese Hunterových – manželů, kteří měli v určitém období jednu z nejmocnějších služeb uzdravování v USA. Vzal jsem to jako Boží pokyn k vydání, zvláště když mne toto téma velice zajímá a vidím, jak by taková kniha byla potřebná. Frances odešla ke svému Pánu v roce 2009 a Charles o rok později. Při vyřizování autorských práv jsem zjistil, že jejich dcera Joan, která v jejich mocné službě pokračuje, knihu převzala a podstatně rozšířila. Vznikla velmi komplexní kniha – JAK SI UDRŽET ZÁZRAK – Přijmi Boží požehnání a nenech se o ně připravit! – od ženy, která se denně pohybuje v zázracích. Najdete v ní praktické rady a vyučování z Písma podepřené fungující praxí. Některé její výklady jsou skutečně objevné a přitom velmi jednoduché. Jde o uzdravující životní styl, který umožňuje Bohu jednat v našich životech a přijaté uzdravení si i udržet. I v materiální oblasti když o nějaký stroj nepečujeme, dříve nebo později o něj přijdeme. Věřím, že tato kniha bude mít svoje místo v přicházejících průlomech v oblasti uzdravování v naší zemi.“ – Tomáš Korčák, pastor a vydavatel

Vydal: Juda 2017
ISBN 978-80-87239-36-0
Formát A5, 232 stran