Překvapen vírou

169 

Skeptik objevuje, že v životě jde o víc než jen o to, co můžeme vidět, čeho se můžeme dotýkat a co lze změřit.
Don Bierle byl úspěšným studentem a běhe m svých studií i úspěšným atletem. V té době začal hledat odpovědi na důležité otázky života. Zjistil, že v životě jde o víc než jen o to, co můžeme vidět, čeho se můžeme dotýkat a co můžeme měřit. Za pomoci svých vědeckých metod pečlivě zkoumal základy víry. Nejprve byl překvapen – a pak i proměněn – odpověďmi, na které přišel. Shrnul je ve své knize Překvapen vírou.

Skladem

Kategorie:

Popis

Překvapen vírou
D. Bierle

Skeptik objevuje, že v životě jde o víc než jen o to, co můžeme vidět, čeho se můžeme dotýkat a co lze změřit.
Don Bierle byl úspěšným studentem a běhe m svých studií i úspěšným atletem. V té době začal hledat odpovědi na důležité otázky života. Zjistil, že v životě jde o víc než jen o to, co můžeme vidět, čeho se můžeme dotýkat a co můžeme měřit. Za pomoci svých vědeckých metod pečlivě zkoumal základy víry. Nejprve byl překvapen – a pak i proměněn – odpověďmi, na které přišel. Shrnul je ve své knize Překvapen vírou.

Nemyslím si, že by bylo možné někomu „dokázat Boha“. Jsem však přesvědčen, že je možné hovořit o tom, proč v něj věříme (nebo nevěříme). Jsem přesvědčen, že ve víře je i prvek rozhodnutí. Rozhodnutí věřit je trochu podobné skoku – není to ale skok do vzduchoprázdna, ani skok nerozmyšlený. Víra je na jedné straně Boží dar. Na druhé straně každý z nás, kdo se rozhodl věřit, k tomu měl své důvody.
Don Bierle s námi sdílí cestu svého hledání. Vystudoval přírodní vědy a uvažoval logicky. Na logice je založená i jeho kniha. Čtenář ji může číst jako svědectví přírodovědecky uvažujícího křesťana, ale i jako knihu, která přináší přehled dokladů pro věrohodnost Bible a křesťanské víry. Neočekávám, že osloví každého. Mnohé však patrně překvapí – a někteří budou možná „překvapeni vírou“ podobně jako sám autor. – Dan Drápal

Hledající čtenář v této knize najde řadu odpovědí na upřímně položené otázky po smyslu života, po pravdivosti a autoritě Bible, doví se více o historicitě i Božství Ježíše Krista. Kniha je cenná také tím, že v ní najdeme argumentaci opřenou nejen o biblická svědectví, ale také o mimobiblické zdroje. – Daniel Fajfr

Dr. Don Bierle se stal bakalářem a později doktorem přírodních věd. Později vystudoval i novozákonní vědu. Přes 30 let učí na vysoké škole a je schopen jasně, originálně a poutavě přednášet i o velice složitých otázkách. V současnosti je presidentem FaithSearch International v Minneapolis v Minnesotě.

Vydal: Faith Search