POROZUMĚT POMAZÁNÍ

235 

Zjistěte, jak Boží moc působí v každém věřícím a jakými dalšími způsoby Duch Svatý uschopňuje služebníky v PĚTINÁSOBNÉ SLUŽBĚ, aby se uměli na Boží moc napojit a efektivně ji využít ke kázání, vyučování a uzdravování. Objevte také, jak úžasně se Boží moc může projevovat, když se věřící shromáždí v CÍRKVI! Tato kniha přináší nový pohled na práci Ducha Svatého, abychom mohli společně mít užitek z moci, kterou nám Bůh učinil dostupnou!

Skladem

Kategorie:

Popis

POROZUMĚT POMAZÁNÍ
E. HAGIN KENNETH

 

V DNEŠNÍ DOBĚ JE NANEJVÝŠ DŮLEŽITÉ, ABYCHOM ROZUMĚLI TOMU, JAK SE BŮH CHCE PROJEVOVAT V NAŠICH ŽIVOTECH. NAUČME SE, JAK VSTUPOVAT DO NADPŘIROZENÉ BOŽÍ MOCI, KTEROU BŮH PŘIPRAVIL, ABY JI KAŽDÝ VĚŘÍCÍ MOHL POUŽÍVAT VE SVÉM ŽIVOTĚ.  V KNIZE POROZUMĚT POMAZÁNÍ NÁM KENNETH E. HAGIN ODKRÝVÁ TAJEMSTVÍ „POMAZÁNÍ“ – BOŽÍ MOCI V AKCI, KTERÁ MĚNÍ LIDSKÉ ŽIVOTY! SDÍLÍ S NÁMI HLUBOKÉ BIBLICKÉ VHLEDY, OSOBNÍ ŽIVOTNÍ LEKCE A FASCINUJÍCÍ PŘÍBĚHY ZE SVÉ DLOUHOLETÉ SLUŽBY, ABY NÁM UKÁZAL, JAK BŮH ČINÍ SVOJI MOC DOSTUPNOU SKRZE POMAZÁNÍ.

Zjistěte, jak Boží moc působí v každém věřícím a jakými dalšími způsoby Duch Svatý uschopňuje služebníky v PĚTINÁSOBNÉ SLUŽBĚ, aby se uměli na Boží moc napojit a efektivně ji využít ke kázání, vyučování a uzdravování. Objevte také, jak úžasně se Boží moc může projevovat, když se věřící shromáždí v CÍRKVI! Tato kniha přináší nový pohled na práci Ducha Svatého, abychom mohli společně mít užitek z moci, kterou nám Bůh učinil dostupnou!

ČÁST I – POMAZÁNÍ PRO JEDNOTLIVCE
–   Pomazání, které bylo na Ježíši
–   Pomazání uvnitř
–   Jak mě pomazání vedlo
–   Služba uzdravování bez pomazání
ČÁST II – POMAZÁNÍ BIBLICKÝCH ÚŘADŮ 
–   Pět biblických úřadů
–   Pomazání ke kázání
–   Pomazání k vyučování
–   Pomazání k pastoraci
–   Pomazání proroka
–   Pomazání apoštola
–   Jak rozhojňovat pomazání
–   Poddejte se pomazání
–   Mimořádné pomazání
–   Pomazání k uzdravování
ČÁST III – POMAZÁNÍ PRO CELEK
–   Pomazání pro celek

Rok vydání: 2011  (1. vydání)
 
Formát: 140 x 210, 
vazba měkká, 176 stran
VYDAL: Studio Petřina