Petr Chelčický

269 

„Všichni lháři, kteří klamou svět, jsou ďáblovou setbou. Naberou si do úst překroucená Boží slova a vkládají do nich žádosti svého srdce.

Skladem

Popis

Petr Chelčický
Ferdinand Schulz

„Všichni lháři, kteří klamou svět, jsou ďáblovou setbou. Naberou si do úst překroucená Boží slova a vkládají do nich žádosti svého srdce. Úmyslem Božího slova je, aby skrze ně byly bořeny nepravosti hříchů a byla vystavěna ctnostná, Bohem přikázaná dobrota.“ Nejenom tato, ale také mnohá další slova Petra Chelčického vybral a spolu s informacemi o jeho životě vtěsnal do této knihy obrozenecký novinář a spisovatel Ferdinand Schulz. Pojďte spolu s ním odhalit nánosem věků zahalenou postavu tohoto jihočeského biblisty a duchovního otce staré Jednoty bratrské.

Ferdinand Schulz (1835–1905) byl český vychovatel, novinář, kritik, populární spisovatel a politik.

Formát: 11 × 16 cm, 175 stran
Vydal: Didasko
Rok vydání: 2024