Kristova vůně

249 


V této zvláštní době otřesů potřebujeme nalézt pevný bod stability pro náš život. Prorok Izajáš o tomto bodu jasně píše: Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. Důvěřujte Hospodinu až navěky, protože v Hospodinu, v Hospodinu je skála věků. (26,3-4) Je to Bůh, který se nám dává poznat v Ježíši Kristu. Skrze každodenní důvěru v něho můžeme pevně procházet jakýmikoli nepříznivými okolnostmi.

Skladem

Kategorie:

Popis

Kristova vůně

Jak důvěrně poznávat Krista a toto poznání šířit
Tomáš Korčák

V této zvláštní době otřesů potřebujeme nalézt pevný bod stability pro náš život. Prorok Izajáš o tomto bodu jasně píše: Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. Důvěřujte Hospodinu až navěky, protože v Hospodinu, v Hospodinu je skála věků. (26,3-4) Je to Bůh, který se nám dává poznat v Ježíši Kristu. Skrze každodenní důvěru v něho můžeme pevně procházet jakýmikoli nepříznivými okolnostmi.

Důvěra vychází z důvěrného vztahu s milující a milovanou osobou. Cílem našeho života je zralá láska k Bohu a bližním a naplnění našeho od Boha daného určení. Správné poučky, principy a zásady jsou dobré, ale uschopnění žít podle Božího obrazu je možné jedině skrze vroucí lásku k Bohu. Tato kniha je rozdělena do deseti našich vyznání Pánu:

  • Naslouchám Ti!
  • Miluji Tě!
  • Důvěřuji Ti!
  • Vydávám se Ti!
  • Uctívám Tě!
  • Chci Tě více znát!
  • Chci se Ti více podobat!
  • Potřebuji Tě!
  • Následuji Tě!
  • Očekávám na Tebe!

Jedním z hlavních vzorů, kterým se v této knize zabýváme, je Marie – sestra Marty a Lazara. Ukážeme si na určitý vývoj jejího důvěrného vztahu s Kristem, který vyústil v hluboké uctívání u jeho nohou. Marie vzala libru velmi drahého pravého nardového oleje, pomazala Ježíšovi nohy a otřela mu je svými vlasy; dům se naplnil vůní toho oleje. (Jan 12,3) Dům je zde obrazem celé rodiny a bližních, se kterými se setkáváme. Olej je obrazem Ducha svatého. Vůně ukazuje na něco důvěrného, co jde až za náš rozum a co nás obklopuje. Vůně se nedá uchopit, podobně jako důvěrný láskyplný vztah, který musíme stále čerstvě hledat a rozvíjet. Líbezná vůně pak vychází z našeho života a přináší ovoce. To je i naše životní cesta.

Doporučení
„Měl jsem tu čest číst Tomášovu knihu ještě před jejím vydáním a musím říci, že jsem ji zhltl. Je úžasná, protože zjevuje Boha, který touží po nás lidech a zve osobitým způsobem k hlubšímu vztahu s ním k úplnému odevzdání se jemu. Tomáše znám přes třicet let a vím jistě, že žije, o čem píše. Jeho volání k sebevydání Bohu není laciné. Autor sám prošel zkouškami, kdy pro slzy viděl jen na krok před sebe. Přesto ani nezaváhal jít dál. A právě v těchto zkouškách a těžkých obdobích se rodilo poselství této knihy. Věřím, že zasáhne srdce mnohých, tak jako zasáhla mne, a stvoří v nich hlubší touhu po blízkosti s Pánem, po opravdovosti a ryzosti.“ – Jiří Dohnal, pastor v Rovinji v Chorvatsku

„Lidé, kteří s Ježíšem navázali osobní, hluboký vztah, šíří kolem sebe podle Bible Kristovu vůni. Přestože je láska k Bohu a bližnímu ústředním motivem křesťanské víry, některým věřícím lidem se blízký vztah k Bohu nedaří nalézt. Láska je velice osobní a každý ji prožíváme trochu jinak. Její nalézání a předávání není kvůli lidskému hříchu ani samozřejmé ani snadné. Na stránkách knihy Kristova vůně autor na základě Bible a svých i bolestných životních zkušeností odhaluje cestu, jak k blízkému vztahu s Bohem dospět. Všímá si nejen postojů a životních osudů biblických postav, inspiraci čerpá z poetických knih, jako je Píseň písní. Svá biblicky velmi dobře doložená pozorování přehledně shrnuje v deseti vyznáních, která věřícího člověka na cestě k intimnímu vztahu s Bohem doprovázejí.“ – Miloš Poborský, ředitel Evangelikálního teologického semináře v Praze

„V Bibli je často zmiňován vztah manželů jako příklad vztahu Krista a církve. Autor se tomuto obrazu nevyhýbá, ale ve výkladu Písně písní a dalších míst se zaměřuje na náš osobní vztah s Kristem, který jediný může způsobit vnitřní proměnu. Nechme se pozvat na dobrodružnou cestu, jejímž výsledkem je, že budeme vonět jako Kristus.“

 

– Lubomír Ondráček, pastor Křesťanského společenství Praha, tajemník KMS

 

Formát: A5, 200 stran
Vydal: Juda
Rok vydání: 2022