Jobova zvěst

199 


PUBLIKACE JOBOVA ZVĚST PŘINÁŠÍ VÝBĚR KLÍČOVÝCH TEXTŮ STAROZÁKONNÍ KNIHY JOB DOPLNĚNÝ FOTOGRAFIEMI JANA ŠIBÍKA, DOKUMENTUJÍCÍMI POHNUTÉ OSUDY LIDÍ V MNOHA KOUTECH SVĚTA.

Skladem

Kategorie:

Popis

JOBOVA ZVĚST

 

BIBLE21, FOTOGRAFIE: JAN ŠIBÍK

 

PUBLIKACE JOBOVA ZVĚST PŘINÁŠÍ VÝBĚR KLÍČOVÝCH TEXTŮ STAROZÁKONNÍ KNIHY JOB DOPLNĚNÝ FOTOGRAFIEMI JANA ŠIBÍKA, DOKUMENTUJÍCÍMI POHNUTÉ OSUDY LIDÍ V MNOHA KOUTECH SVĚTA. STRUČNOST A PŘEHLEDNOST TEXTU, ŽIVÝ STYL PŘEKLADU BIBLE 21 A VÝMLUVNOST REPORTÁŽNÍCH FOTOGRAFIÍ – TO VŠE UMOŽŇUJE ČTENÁŘI NOVOU KONFRONTACI S VĚČNÝMI OTÁZKAMI LIDSTVA: PROČ JE NA SVĚTĚ BOLEST, UTRPENÍ A NESPRAVEDLNOST? PROČ USILOVAT O DOBRO? MÁ ČLOVĚK NADĚJI? MÁ ŽIVOT SMYSL? KNIHA JOB NA TYTO OTÁZKY PŘÍMO NEODPOVÍDÁ, O TO NALÉHAVĚJI VŠAK ZVE K JEJICH KLADENÍ.

 

Jan Šibík bývá nazýván „kronikářem naší doby“. Fotografoval pád berlínské zdi, sametovou revoluci i krvavý zánik Ceauceskova režimu. Byl svědkem masakrů a hladomorů, zaznamenal následky zemětřesení, války, vyhánění a genocidy po celém světě. Dvakrát získal hlavní cenu v soutěži Czech Press Photo, třikrát byl oceněn v soutěži Fuji Press Photographer, dvakrát získal hlavní cenu Golden Prisma Award. Je také laureátem Ceny 1. června, kterou uděluje město Plzeň za šíření myšlenek demokracie a obhajobu lidských práv.

VYDAL : BIBLION