DNES BUDEME BOJOVAT!

229 

Stojíme na prahu duchovního probuzení, ale nepřítel je prohnaný. První, skrze co útočí, bývá často duch tíhy, který udržuje křesťany v pasivitě, či dokonce v paralýze. To nám brání modlit se s autoritou a v nastávajícím boji jsme bezbranní. Satan nám pak krade to, co je nám nejdražší: srdce našich milovaných, poslání našich sborů a budoucnost našeho národa.

Jen 1 skladem

Kategorie:

Popis

DNES BUDEME BOJOVAT!
Francis Frangipane

Zlomení pout pasivního ducha

Nemáme čas utápět se v sebelítosti

a lkát nad tím, že život je nespravedlivý.

Stojíme na prahu duchovního probuzení, ale nepřítel je prohnaný. První, skrze co útočí, bývá často duch tíhy, který udržuje křesťany v pasivitě, či dokonce v paralýze. To nám brání modlit se s autoritou a v nastávajícím boji jsme bezbranní. Satan nám pak krade to, co je nám nejdražší: srdce našich milovaných, poslání našich sborů a budoucnost našeho národa.

Církev přímo přetéká lidmi, kteří se považují za křesťany, ale kteří nejsou odhodláni vést boj víry. Přizpůsobili se míře svého útlaku a tolerují sice náboženský, leč v podstatě prázdný duchovní život. Ježíš snášel lidská selhání a odpouštěl je, ale nikdy nepřipustil, aby ho ovládli zlí duchové. Vůči svým duchovním nepřátelům postupoval agresivně. Není žádná neutrální půda. V Boží armádě není místo pro pasivního ducha.

V dnešní době postupujícího zla není čas na kapitulaci. Duch svatý je připraven udělit nám nové pomazání – takové, které probudí srdce Božího lidu. V ruce držíte knihuskrze niž vás autor Francis Frangipane chce připravit na přijetí tohoto pomazání. Rozpoznáte nepřítele a odhalíte duchovní ochromení, k němuž vede pasivita. Pak budete pevně stát a bojovat – za sebe, za vaše milované a za váš svět.

Můžeme zahnat zlo na ústup, když dnes budeme bojovat!

„Planetu Zemi očekává nesnadná doba. Nicméně nastanou i mimořádné časy probuzení a sklizně (viz Iz 60,1-3). Čeká nás boj. Snad nejčastěji zmiňovaným znamením poslední doby je duchovní pasivita, která mnohé ukolébá do dřímoty a lhostejnosti vůči Božím věcem (viz Mt 25). Existuje celá řada důvodů, proč mnozí křesťané zakoušejí naplnění Božích zaslíbení jen zřídka. Jedním z hlavních důvodů je, že jsou v područí ducha pasivity. Tuto paralyzující pasivitu chci v této knize odhalit.“

 

„Boží slovo říká, že Boží dům bude nazván „domem modlitby pro všechny národy“ (Iz 56,7; Mk 11,17). Hospodin se předem rozhodl, že bude utvářet realitu podle vlivu těch, kteří se modlí. Jinými slovy, o budoucnosti se nerozhoduje pouze na bojišti, ale i v modlitební komůrce. Když se modlíme za národy, Bůh mění realitu a posouvá veškerý život směrem ke spáse; když se nemodlíme, svět upadá do hlubšího chaosu.“

 Francis Frangipane

„Většina z nás musela nebo musí přemáhat zklamání, že se některá naše očekávání nenaplnila. S tím souvisí pokušení vzdát své zápasy víry a nechat vše jen osudově plynout. ‚Hlupák skládá své ruce v klín a užírá se.‘ (Kazatel 4,5) Bůh nás však vede do zralosti a moudrosti. Moudrý povstává s Bohem veškerého povzbuzení a naděje a učí se rozeznávat, co má snášet a proti čemu má bojovat. Zvláště v dnešní době nových válečných konfliktů musíme v pravdě povstat a odporovat zlu v jakékoli podobě. Všechna naše aktivita má ale začínat modlitbou, a proto Bůh obnovuje církev jako ‚dům modlitby pro všechny národy‘. Pasivní, zhrzený, poraženecký duch je Bohu překážkou, aby mohl skrze svůj lid jednat v tomto světě. Tato kniha je vynikajícím nástrojem k přemožení ďábelské pasivity v našich životech.“

– Tomáš Korčák, vydavatel

Francis Frangipane stál ve službě pastora od roku 1972. V roce 1989 založil River of Life Ministries v Cedar Rapids. Je často zván, aby kázal na různých mezinárodních konferencích. Sloužil tisícům pastorů ve stovkách měst. Napsal mnoho úspěšných knih, například velmi žádanou knihu Tři bitevní pole nebo V úkrytu Nejvyššího. Založil rovněž internetovou online školu In Christ‘s Image Training (Výchova do Kristovy podoby). Díky televizi GOD TV lze ve více než 200 státech světa sledovat jeho televizní program In Christ’s Image, vysílaný každý týden. S manželkou Denise mají pět dětí a žijí nedaleko Cedar Rapids v Iowě.

Vydal: Juda
Rok vydání: 2022
ISBN 978-80-87239-57-5
formát A5, 160 stran