Abraham, Izák, Jákob

59 

Abraham, Izák, Jákob – praotcové izraelského lidu.

Skladem

Popis

Abraham, Izák, Jákob
ALICE BOHUSLAVOVÁ

Abraham, Izák, Jákob – praotcové izraelského lidu. Bydleli ve stanech jako cizinci v zemi, kterou jim Hospodin slíbil. Věřili, že Bůh splní svá zaslíbení. Jak to ale všechno začalo?Abraham se vlastně nejprve jmenoval Abram a bydlel v Kaldejském Uru. Jednoho dne k němu promluvil Bůh…

Vydal : Křesťanský život