Já jsem Alfa i Omega praví Pán, ten který je, který byl a který přichází.

Zjevení 1,8